TRVÁCNOSŤ

Moderné murovacie materiály použité na stavbu domov slúžia niekoľkým generáciám. Ponúkajú trvalé riešenie s mimoriadnymi tepelnými, akustickými a izolačnými vlastnosťami.

EKOLÓGIA

Domy z moderných murovacích materiálov majú nízku spotrebu energie, čo znamená aj nízke emisie CO2. Pri stavbe, a ani pri likvidácii stavieb, nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia na ochranu životného prostredia, pretože z murovacích materiálov sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Murované domy sú vďaka svojej dlhej životnosti šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom.

JEDNOVRSTVOVÁ KONŠTRUKCIA

Murovacie materiály majú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré umožňujú jedinou vrstvou muriva dosiahnuť nielen ultranízkoenergetické parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale aj energeticky pasívne, ktoré prevyšujú požiadavky.

Súčasným trendom, a z ekologického hľadiska aj nevyhnutnosťou, je neustále znižovanie energetickej náročnosti budov. Chceme, aby v tejto otázke ľudia vedeli pre svoj domov nájsť vždy tie najefektívnejšie riešenia. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reflektujeme aktuálne výzvy stavebníctva.

AKTUALITY

Ako zhodnotiť stavebný odpad a čo všetko dodržať, určí novela zákona a nová vyhláška

Ako zhodnotiť stavebný odpad a čo všetko dodržať, určí novela zákona a nová vyhláška

Pri realizácii stavieb vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý sa dá opätovne využiť alebo recyklovať. Začiatkom mája parlament posunul novelu zákona o odpadoch do druhého čítania. Ministerstvo životného prostredia v nadväznosti na zákon v týchto dňoch pripravuje i Vyhlášku o stavebnom odpade a odpade z demolácií, ktorá má určiť, ako presne so stavebným odpadom pracovať.

Videocast: Zaujímame sa o budúcnosť bývania

Videocast: Zaujímame sa o budúcnosť bývania

Aké bude bývanie budúcnosti a ako sa budú meniť požiadavky na bývanie, koncepciu navrhovania, prípadne na používanie stavebných materiálov? To sú otázky, na ktoré sa rozhodlo Združenie výrobcov murovacích materiálov, nájsť odpovede u tých najpovolanejších - architektov. V tretej časti videocastu Spoza murovanej steny približuje detaily ankety Martin Mihál, predseda združenia.

ZVMM vyhlasuje anketu o budúcnosti bývania medzi architektmi

ZVMM vyhlasuje anketu o budúcnosti bývania medzi architektmi

Združenie výrobcov murovacích materiálov spúšťa anketu ZAUJÍMAME SA O BUDÚCNOSŤ BÝVANIA. Na otázky ohľadom aktuálnych trendov v bývaní či vplyvov klímy na stavbu domov budú odpovedať renomovaní, ako aj začínajúci architekti z celého Slovenska.

PREČO MUROVANÝ DOM?