TRVÁCNOSŤ

Moderné murovacie materiály použité na stavbu domov slúžia niekoľkým generáciám. Ponúkajú trvalé riešenie s mimoriadnymi tepelnými, akustickými a izolačnými vlastnosťami.

EKOLÓGIA

Domy z moderných murovacích materiálov majú nízku spotrebu energie, čo znamená aj nízke emisie CO2. Pri stavbe, a ani pri likvidácii stavieb, nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia na ochranu životného prostredia, pretože z murovacích materiálov sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Murované domy sú vďaka svojej dlhej životnosti šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom.

JEDNOVRSTVOVÁ KONŠTRUKCIA

Murovacie materiály majú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré umožňujú jedinou vrstvou muriva dosiahnuť nielen ultranízkoenergetické parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale aj energeticky pasívne, ktoré prevyšujú požiadavky.

Súčasným trendom, a z ekologického hľadiska aj nevyhnutnosťou, je neustále znižovanie energetickej náročnosti budov. Chceme, aby v tejto otázke ľudia vedeli pre svoj domov nájsť vždy tie najefektívnejšie riešenia. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reflektujeme aktuálne výzvy stavebníctva.

AKTUALITY

Rozhovor: Na budúcnosť bývania sme pripravení

Rozhovor: Na budúcnosť bývania sme pripravení

Z nedávnej odbornej ankety medzi slovenskými architektmi vyplynulo niekoľko dôležitých trendov, ktoré budú mať vplyv na naše bývanie v blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti. O týchto trendoch a najmä o tom, ako sú na ne pripravení členovia Združenia výrobcov murovacích materiálov sme sa rozprávali s jeho predsedom, Ing. Martinom Mihálom.

TOP 15 trendov o budúcnosti bývania podľa slovenských architektov

TOP 15 trendov o budúcnosti bývania podľa slovenských architektov

V júni tohto roku uskutočnilo Združenie výrobcov murovacích materiálov odbornú anketu medzi skúsenými slovenskými architektmi na tému budúcnosti bývania. Podľa jej výsledkov budú mať aktuálne spoločenské, klimatické a ekonomické zmeny významný dopad na  dizajn aj samotnú realizáciu stavieb. Mnohí odborníci sa však zároveň obávajú stagnácie v stavebníctve z dôvodu zhoršujúcej sa ekonomickej situácie. 

Murár dokáže v súčasnosti zarobiť výrazne viac ako niektorí vysokoškolsky vzdelaní ľudia

Murár dokáže v súčasnosti zarobiť výrazne viac ako niektorí vysokoškolsky vzdelaní ľudia

Rozhovor s úspešným podnikateľom v stavebnom sektore Jurajom Paulovom. Aj napriek tomu, že začínal na pozícii murár, vďaka niekoľkoročným skúsenostiam v remesle si už vo svojich 28 rokoch dokázal založiť stavebnú firmu. Podľa Paulova klesajúci záujem o murárčinu spôsobil aj to, že cena práce remeselníkov je stále vyššia.

PREČO MUROVANÝ DOM?