TRVÁCNOSŤ

Moderné murovacie materiály použité na stavbu domov slúžia niekoľkým generáciám. Ponúkajú trvalé riešenie s mimoriadnymi tepelnými, akustickými a izolačnými vlastnosťami.

EKOLÓGIA

Domy z moderných murovacích materiálov majú nízku spotrebu energie, čo znamená aj nízke emisie CO2. Pri stavbe, a ani pri likvidácii stavieb, nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia na ochranu životného prostredia, pretože z murovacích materiálov sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Murované domy sú vďaka svojej dlhej životnosti šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom.

JEDNOVRSTVOVÁ KONŠTRUKCIA

Murovacie materiály majú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré umožňujú jedinou vrstvou muriva dosiahnuť nielen ultranízkoenergetické parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale aj energeticky pasívne, ktoré prevyšujú požiadavky.

Súčasným trendom, a z ekologického hľadiska aj nevyhnutnosťou, je neustále znižovanie energetickej náročnosti budov. Chceme, aby v tejto otázke ľudia vedeli pre svoj domov nájsť vždy tie najefektívnejšie riešenia. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reflektujeme aktuálne výzvy stavebníctva.

AKTUALITY

Stavať sa už môžu len takmer nulové domy. Poradíme, ako na to

Stavať sa už môžu len takmer nulové domy. Poradíme, ako na to

Otázka, ako v novom roku stavať efektívne a splniť nové legislatívne požiadavky, zaujíma mnohých stavebníkov. Všetky budovy, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020 už musia spĺňať štandard takmer nulového domu - energetickú triedu A0. Poradíme, ako na to.

Európska Vlna obnovy je veľkou príležitosťou pre slovenské budovy

Európska Vlna obnovy je veľkou príležitosťou pre slovenské budovy

Aj Slovensku sa naskytá príležitosť využiť iniciatívu Európskej komisie s názvom Vlna obnovy (Renovation Wave). Nie je zameraná len na renováciu budov, ale je tiež o udržateľnosti použitých stavebných materiálov či reflexii najnovších trendov v architektúre.

Pri obnove budov nezabúdajme ani na výstavbu udržateľnej architektúry

Pri obnove budov nezabúdajme ani na výstavbu udržateľnej architektúry

Slovensko má historicky najviac peňazí na obnovu budov, nemali by sme ale zabudnúť ani na výstavbu udržateľnej architektúry. O energeticky menej náročné hospodárstvo sa Európska únia snaží už dlhodobo. Cieľom je klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050.

PREČO MUROVANÝ DOM?