TRVÁCNOSŤ

Moderné murovacie materiály použité na stavbu domov slúžia niekoľkým generáciám. Ponúkajú trvalé riešenie s mimoriadnymi tepelnými, akustickými a izolačnými vlastnosťami.

EKOLÓGIA

Domy z moderných murovacích materiálov majú nízku spotrebu energie, čo znamená aj nízke emisie CO2. Pri stavbe, a ani pri likvidácii stavieb, nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia na ochranu životného prostredia, pretože z murovacích materiálov sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Murované domy sú vďaka svojej dlhej životnosti šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom.

JEDNOVRSTVOVÁ KONŠTRUKCIA

Murovacie materiály majú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré umožňujú jedinou vrstvou muriva dosiahnuť nielen ultranízkoenergetické parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale aj energeticky pasívne, ktoré prevyšujú požiadavky.

Súčasným trendom, a z ekologického hľadiska aj nevyhnutnosťou, je neustále znižovanie energetickej náročnosti budov. Chceme, aby v tejto otázke ľudia vedeli pre svoj domov nájsť vždy tie najefektívnejšie riešenia. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reflektujeme aktuálne výzvy stavebníctva.

AKTUALITY

Murár dokáže v súčasnosti zarobiť výrazne viac ako niektorí vysokoškolsky vzdelaní ľudia

Murár dokáže v súčasnosti zarobiť výrazne viac ako niektorí vysokoškolsky vzdelaní ľudia

Rozhovor s úspešným podnikateľom v stavebnom sektore Jurajom Paulovom. Aj napriek tomu, že začínal na pozícii murár, vďaka niekoľkoročným skúsenostiam v remesle si už vo svojich 28 rokoch dokázal založiť stavebnú firmu. Podľa Paulova klesajúci záujem o murárčinu spôsobil aj to, že cena práce remeselníkov je stále vyššia.

Minútové dotácie skončili. Výrobcovia murovacích materiálov to vítajú

Minútové dotácie skončili. Výrobcovia murovacích materiálov to vítajú

Systém „zelených“ dotácií smeruje k vyššej efektívnosti. Združenie výrobcov murovacích materiálov v minulosti upozorňovalo na spôsob prideľovania dotácií, pri ktorom rozhodovala rýchlosť registrácie, namiesto kvalitatívnych parametrov projektov. Preto víta, že je v aktuálnej výzve Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry “Zelená domácnostiam”, už táto okolnosť zohľadnená.

Videocast: Nedostatok murárov dokážeme vyriešiť iba spoluprácou

Videocast: Nedostatok murárov dokážeme vyriešiť iba spoluprácou

Situácia na pracovnom trhu v odbore stavebníctva nemá jednoduché riešenia. Úzka spolupráca medzi školstvom a samotným trhom však už dnes prináša konkrétne kroky smerom k zlepšeniu. O nich sme hovorili s riaditeľom odboru stredných škôl na Ministerstve školstva Karolom Jakubíkom a s podpredsedom Združenia výrobcov murovacích materiálov Gabrielom Szöllösim.

PREČO MUROVANÝ DOM?