TRVÁCNOSŤ

Moderné murovacie materiály použité na stavbu domov slúžia niekoľkým generáciám. Ponúkajú trvalé riešenie s mimoriadnymi tepelnými, akustickými a izolačnými vlastnosťami.

EKOLÓGIA

Domy z moderných murovacích materiálov majú nízku spotrebu energie, čo znamená aj nízke emisie CO2. Pri stavbe, a ani pri likvidácii stavieb, nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia na ochranu životného prostredia, pretože z murovacích materiálov sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Murované domy sú vďaka svojej dlhej životnosti šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom.

JEDNOVRSTVOVÁ KONŠTRUKCIA

Murovacie materiály majú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré umožňujú jedinou vrstvou muriva dosiahnuť nielen ultranízkoenergetické parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale aj energeticky pasívne, ktoré prevyšujú požiadavky.

Súčasným trendom, a z ekologického hľadiska aj nevyhnutnosťou, je neustále znižovanie energetickej náročnosti budov. Chceme, aby v tejto otázke ľudia vedeli pre svoj domov nájsť vždy tie najefektívnejšie riešenia. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reflektujeme aktuálne výzvy stavebníctva.

AKTUALITY

Ako požiadať o dotáciu na takmer nulový dom a na čo si dať pozor

Ako požiadať o dotáciu na takmer nulový dom a na čo si dať pozor

Od 1. júla 2020 si budú môcť Slováci podávať žiadosť o  príspevok 8000 EUR v rámci Národného plánu zameraného na zvyšovanie počtu takmer nulových budov. Získať príspevok môže 200 vlastníkov rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Termín ukončenia podávania žiadostí je 30. septembra 2020 alebo do naplnenia 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí. Treba si dať pozor na chyby, ktoré minulý rok vyradili nemálo záujemcov o dotáciu.

Len 10% odborníkov súhlasí s platnou legislatívou ohľadom navrhovania takmer nulových domov

Len 10% odborníkov súhlasí s platnou legislatívou ohľadom navrhovania takmer nulových domov

Združenie výrobcov murovacích materiálov uskutočnilo prieskum v radoch projektantov a architektov s cieľom zmapovať ich znalosti a názory v problematike takmer nulových domov. Väčšina sa v problematike dobre orientuje a pozná odpovede na hlavné špecifiká A0 domov. No prekvapivo, až 90% buď nesúhlasí s povinnosťou stavať takéto domy a privítala by dobrovoľnosť s finančnou motiváciou štátu alebo pripúšťa povinnosť, ale za podmienky kompenzácie zvýšených nákladov. 

Prieskum: takmer nulové domy a tepelno-technická norma

Prieskum: takmer nulové domy a tepelno-technická norma

Združenie výrobcov murovacích materiálov uskutočnilo prieskum v radoch projektantov a architektov s cieľom zlepšiť kvalitu bývania a stavebníctva na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 101 odborníkov z celého Slovenska, ktorých sme sa okrem iného, pýtali aj na názory v problematike takmer nulových domov.

PREČO MUROVANÝ DOM?