TRVÁCNOSŤ

Moderné murovacie materiály použité na stavbu domov slúžia niekoľkým generáciám. Ponúkajú trvalé riešenie s mimoriadnymi tepelnými, akustickými a izolačnými vlastnosťami.

EKOLÓGIA

Domy z moderných murovacích materiálov majú nízku spotrebu energie, čo znamená aj nízke emisie CO2. Pri stavbe, a ani pri likvidácii stavieb, nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia na ochranu životného prostredia, pretože z murovacích materiálov sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Murované domy sú vďaka svojej dlhej životnosti šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom.

JEDNOVRSTVOVÁ KONŠTRUKCIA

Murovacie materiály majú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré umožňujú jedinou vrstvou muriva dosiahnuť nielen ultranízkoenergetické parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale aj energeticky pasívne, ktoré prevyšujú požiadavky.

Súčasným trendom, a z ekologického hľadiska aj nevyhnutnosťou, je neustále znižovanie energetickej náročnosti budov. Chceme, aby v tejto otázke ľudia vedeli pre svoj domov nájsť vždy tie najefektívnejšie riešenia. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reflektujeme aktuálne výzvy stavebníctva.

AKTUALITY

Na Slovensku chýba 400-tisíc bytov. Problém s nedostatkom by mohla vyriešiť výstavba nájomných bytov a obnova

Na Slovensku chýba 400-tisíc bytov. Problém s nedostatkom by mohla vyriešiť výstavba nájomných bytov a obnova

Možnosti bývania na Slovensku sú nedostatočné. Málo cenovo dostupných bytov sa nielen stavia, ale aj renovuje. Aktuálne štatistiky ukazujú, že až 90 % ľudí u nás žije vo vlastnej nehnuteľnosti, v podnájme v rámci súkromného sektora je to len sedem až osem percent Slovákov, dotované a regulované nájomné bývanie využíva žalostne málo ľudí - len 1,5 %. Nové byty pribúdajú veľmi pomaly, preto je cena bývania vysoká a z dlhodobého hľadiska neúnosná.

Diskusia: Ako zvýšiť počet a dostupnosť bytov na Slovensku prostredníctvom výstavby a obnovy

Diskusia: Ako zvýšiť počet a dostupnosť bytov na Slovensku prostredníctvom výstavby a obnovy

Ako postaviť viac cenovo dostupných nájomných bytov pri využití súčasných mechanizmov, politík a technológií, a akým spôsobom obnovovať existujúce budovy kvalitne a udržateľne.

Podporme vlastníkov rodinných domov, ktorí sa pustia do nadštandardnej rekonštrukcie

Podporme vlastníkov rodinných domov, ktorí sa pustia do nadštandardnej rekonštrukcie

Počet domov vyžadujúcich si renováciu na Slovensku z roka na rok stúpa. Majitelia by síce mali záujem pustiť sa do rekonštrukcie, ale otázkou zostávajú financie, ktoré nemusia byť najnižšie. Štát tvrdí, že potenciál na financovanie obnovy bývania existuje. Veľa si sľubuje aj od peňazí, ktoré má Slovensko získať z Plánu obnovy EÚ.

PREČO MUROVANÝ DOM?