MUROVANÝ DOM

Základnou normou pre dobrý stavebný materiál v súčasnosti je jeho statická bezpečnosť, protipožiarna ochrana, hygienické vlastnosti, užívateľská bezpečnosť, akustická ochrana a úspora energie. Dobrý stavebný materiál musí spĺňať týchto šesť vlastností. Efektívnou voľbou sú preto materiály spoločností združených v Združení výrobcov murovacích materiálov.

Murovacie materiály urobili v posledných desaťročiach obrovský vývojový skok. Z jednoduchých prvkov s malou rozmerovou variabilitou sa stali celé stavebné systémy spĺňajúce všetky moderné požiadavky. Zrýchlil a zjednodušil sa proces stavby murovaného domu. Nezmenilo sa to, že murovacie materiály sú i naďalej vyrábané z prírodných surovín a majú dlhú životnosť, čo je priaznivé pre životné prostredie.