ZVMM > Murovany dom > Projektovanie


Dispozičná variabilita
Murovacie materiály dávajú takmer neobmedzené možnosti pri tvorbe rodinných a bytových domov. Projektant vám vie prispôsobiť dom presne podľa vašich potrieb a túžob.

Technické poradenstvo
Drobní stavebníci a aj investori môžu rátať s pomocou pri príprave realizácie alebo hľadaní kvalifikovanej stavebnej firmy. Výrobcovia murovacích materiálov poradia najvhodnejšie riešenie pre obvodové steny, na mieru pripravia najvýhodnejšiu cenovú ponuku, vrátane presného výpisu materiálu, spoľahnúť sa môžete aj na poradenstvo počas celého budovania vysnívaného domu.
Príjemnou stránkou dnešných murovacích materiálov je systémový prístup – u jedného výrobcu dostanete materiál od základov až po strop.
Veľkou prednosťou tohto prístupu je vyriešenie konštrukčných detailov, najmä miest styku rôznych častí stavby tak, aby tu nevznikali poruchy(tepelné mosty,netesnosti, kondenzácia).

Katalógy detailov
Katalogizované domy, rôzne riešenia detailov, ale aj príklady rôznych prvkov v dome vám pomôžu vybrať si to najoptimálnejšie riešenie pre váš projekt. Samozrejme, od začiatku až do konca sa môžete spoliehať na našich odborníkov, ktorí vám ochotne so všetkým pomôžu, poradia a najmä vďaka dlhoročným skúsenostiam odporučia najlepšie riešenia pre váš konkrétny prípad.

Rozsiahle skúsenosti projektantov
Projektanti a architekti môžu počítať už desaťročia s potrebnými technickými podkladmi k stavebným systémom, statickým posúdením konštrukcie, ale tiež s vyhotovením plánov kladenia stropov. Spoľahnúť sa môžu tiež na telefonické a osobné konzultácie s našimi technickými poradcami.
Vzdelávacie inštitúcie a študenti si roky prehlbujú s výrobcami murovacích materiálov znalosti o našich stavebných systémoch, a to formou prednášok a konzultácií s technickými poradcami
Murovacie materiály sú najznámejším materiálom projektantov, ktorí s nimi vedia vyhovieť každej požiadavke budúceho vlastníka stavby.

Jeden materiál rieši všetko
Murovacím materiálom vyriešite statiku, teplotechniku, akustiku a vzduchotesnosť – nie je potrebné kombinovať  veľa vrstiev. Od pivnice po strechu. Všetky produktové formáty výrobcov murovacích materiálov sú vzájomne dokonale prispôsobené, zaručujú rýchle a ľahké spracovanie a ponúkajú optimálne riešenie pre každú aplikáciu, z pohľadu technického, ekonomického i ekologického. Vďaka ucelenému stavebnému systému sa tak vyhnete najrôznejším komplikáciám.