ZVMM > Murovany dom > Realizácia


Dlhoročná tradícia
Murovacie materiály prešli dlhým vývojom a dnešné domy sa stavajú najmä z pálených keramických a pórobetónových tvaroviek. Ich prednosťou je tradícia a kvalita, ktorú preveril čas. Aj dnes sa na Slovensku stavia 9 z 10 domov práve z murovacích materiálov.

Moderné technológie šetria materiál a čas
Súčasné murovacie materiály umožňujú rýchle a presné murovanie. Vďaka systémom s drážkou je nevyhnutné nanášanie malty iba na vodorovné škáry. Zjednodušujú budovanie stavby, šetria materiál, čas aj životné prostredie. Ucelený systém materiálov uľahčuje stavbu a tým aj znižuje náklady na jej realizáciu.

Jednoduché technologické postupy
Murovací materiál prešiel obrovským vývojom. Výrobcovia museli v priebehu rokov spĺňať stále prísnejšie normy na tepelné či akustické požiadavky, pevnosť, ale aj jednoduchosť pri stavbe. Dnešné murovacie tvárnice sú preto optimálnym materiálom pre každý projekt.

Minimálne riziko skrytých realizačných chýb
Vďaka jednoduchosti materiálov a pracovných postupov je riziko skrytých realizačných chýb minimálne. Murári majú roky skúseností s murovacími materiálmi, a sú vo svojom remesle profesionálmi. Znalosť našich materiálov predurčuje vašu stavbu k bezchybnosti.

Ľahká kontrola kvality realizácie
Dnes máme murovacie materiály vysokej kvality, pracovať by s nimi mali ľudia s odborným vzdelaním. Kvalita nesmie byť len na strane materiálu, ale hlavne na strane murára, ktorý s daným materiálom pracuje. Veľkou výhodou murovacích materiálov je, že stavbári s nimi pracujú roky a majú veľmi veľa skúsenosti. Preto práce prebiehajú ľahko, rýchlo a dobre sa kontrolujú.

Výhody pri rekonštrukcii a modernizácii
Murovacie materiály od jednotlivých výrobcov sú kompatibilné. Ak chcete po pár rokoch modernizovať alebo rekonštruovať, nie je nič jednoduchšie, ako sa obrátiť na svojho pôvodného dodávateľa a stavbu dotvoriť podľa aktuálnych predstáv.

Množstvo zaškolených pracovníkov
Murovacie materiály sú najčastejšie materiály, ktoré sa používajú pri stavbe domov. Preto na Slovensku nájdete veľké množstvo kvalifikovaných a zaškolených pracovníkov, ktorí vám profesionálne zhotovia vašu stavbu.

Možnosť realizácie aj svojpomocne
Práca s murovacími materiálmi je jednoduchá. S pomocou odborníkov a rád od predajcov dokážete aj svojpomocne spraviť jednoduchšie práce, rekonštrukcie alebo stavby.